Nuostatai/Taisyklės

Pink Run su Benu 2019
I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Kauno maratono klubas“ 2019 m. spalio 6 d. rengia bėgimą „PINK RUN su BENU 2019“.
II. NUOTOLIAI
Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:
400m vaikų bėgimas;
5km;
10km;
III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Kauno Rotušės a.
Renginio pradžia, numerių atidavimas - 10:00 val.
400 m vaikų bėgimo startas - 11:30
5 km distancijos startas - 12:00 val.
10 km distancijos startas - 13:00 val.
IV. LAIKO LIMITAS
1. 400m vaikų bėgimas - 15min.
2. 5 km – 60 min.
3. 10 km – 90 min.
4. Varžybų dalyvių laikas galibūti neužfiksuotas jei jie trasos neįveikia per nustatytą laiko limitą.
V. DALYVIAI
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją bei registracijos duomenis. Keitimo mokestis 5EUR.
3. Registracijos duomenų bei distancijos keitimai atliekami tada, kai dalyvis sumokėjęs keitimo mokestį elektroniniu paštu info@kmk.lt atsiunčia pavedimo kopiją bei laiške nurodo norimus pakeisti duomenis. Bet kokie keitimai atliekami iki 2019-10-01.

Rekvizitai:
VšĮ „Kauno maratono klubas“,
Įmonės kodas 302437756,
sąskaita: LT987044060007208150
bankas: SEB bankas,
banko kodas 70440,
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X,
Teleksas 261601 VILBK LT


2.4 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
6. Siekiant užtikrinti renginio dalyvių saugumą varžybų metu, draudžiame trasoje bėgti su bet kokiais augintiniais. Dalyviai nesilaikantys šio draudimo bus diskvalifikuojami.
7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį, kuriame įmontuota laiko matavimo elektroninė mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
9. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 50 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas, LBMA atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
11. Varžybų rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką(nuo starto šūvio pradžios).
VII. VARŽYBŲ TRASA, SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
1. Visų distancijų startas Kauno Rotušės aikštėje.
2. Bėgimo trasoje bus įrengti vandens punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo. Vandens punktai bus įrengti apytiksliai kas 5 km.
3. Renginio vietoje dalyviai su išduotu dalyvio numeriu galės nemokamai pasinaudoti šalia Rotušės a.(Rotušės a. 27) esančiu viešiuoju tualetu bei viešuoju tualetu esančiu Jonavos g. 1.
4. Didžioji bėgimo trasų dalis driekiasi Kauno senamiesčio grindiniu.
VIII. APDOVANOJIMAI
1. Kiekvienos distancijos (5km, 10km) pirmieji trys vyrai ir moterys apdovanojami rėmėjų prizais bei specialiomis organizatorių įsteigtais prizais.
2. Išradingiuasiai pasipuošę dalyviai apdovanojami rėmėjų prizais.
IX. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
1. Dalyvio startinis mokestis nurodytas www.pinkrun.lt svetainėje.
2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
3. Gavus nemokamą registraciją iš įmonės ar trečiosios šalies registracijos mokestis negražinamas.
4. Bileitų kiekis ribotas.
X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.pinkrun.lt iki spalio 5 d. 23:59 val. Spalio 5-6 d. internetinė registracija nevykdoma. Registruotis galima:
   1.1. Spalio 4-5 d. išankstinėje numerių atidavimo vietoje Laisvės al. 51A. 11:00 - 19:00 val.
   1.2. Spalio 6 d. renginio numerių atidavimo vietoje Kauno Rotušės aikštėje nuo 10:00 val. Registracija stabdoma likus 30 min. iki distancijos starto.
2. Dalyvių numerių atsiėmimas:
   2.1. Išankstinis dalyvių numerių atsiėmimas spalio 4-5 dienomis vykdomas Laisvės al. 51A. 11:00 - 19:00 val..
   2.2. Numerių atsiėmimas spalio 6 dieną Kauno Rotušės aikštėje nuo 10:00 val.
3. Dalyvio numeriai išduodami tik pateikus dalyvio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Atsiimti kito dalyvio numerį galima tik pateikus to dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
6. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti atsiėmimo vietoje. Po renginio dalyvio krepšeliai neatiduodami.
7. Nepilnamečiai dalyviai atsiimdami numerius privalo pateikti raštišką tėvų sutikimą dalyvauti varžybose.
XI. INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
1. VŠĮ „Kauno maratono klubas“, juridinio asmens kodas: 302437756, buveinės adresas: Bajorų g. 6-5, Kaunas (veiklos adresas: Laisvės al. 51a, Kaunas), tel. +370 610 65833, el. p. info@kmk.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „PINK RUN su BENU“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
2. VŠĮ „Kauno maratono klubas“ taip pat yra interneto svetainės https://www.pinkrun.lt valdytojas.
3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą 2 p. nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „PINK RUN su BENU“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:
3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.pinkrun.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje
6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
7. Dalyvio duomenys saugomi:
7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.
7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Kauno maratono klubas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
9. Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
10. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu info@kmk.lt.
11. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Kauno maratono klubas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
BENU vaistinė
Topicrem
Fuldataler
Kauno diena
Iniciatyvos Kaunui
Nedelsk
BENU vaistinė
Rexona
Sporto klinika
VS Fitness
Kaunas