Bėgimo nuostatai

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ „Kauno maratono klubas“ 2016 m. spalio 02 d. rengia bėgimą „PINK RUN su BENU“.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis 5 km bei 10 km bėgimo rungtyse.

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Kauno Rotušės aikštė

Startas/finišas 2016 m. Spalio 02 d. Rotušės aikštėje.
5km - 12:00 val.
10km - 13:00 val.

IV. LAIKO LIMITAS

Varžybų dalyvių laikas fiksuojamas 5km dalyviams 1val. ir 10km dalyviams 1,5val. nuo starto paskelbimo, ilgiau trasoje sugaišusių dalyvių laikai nebus fiksuojami.

V. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad yra perskaitę varžybų nuostatus ir su jais sutinka. Taip pat sutinka gauti naujienlaiškius su varžyboms svarbia informacija bei kita informacija apie Kauno maratono klubo organizuojamus renginius.

3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

6. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį su laiko matavimo mikroschema, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 20 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 20 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų organizatorius, vyr. teisėjas, LBMA atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VII. APDOVANOJIMAI

Distancijų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami rėmėjų prizais.

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

1. 5km, 10km dalyviams nustatomas 4 EUR startinis mokestis, kuris artėjant renginiui didės.

2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.pinkrun.lt iki 2016 m. rugsėjo 29 d.

2. Registruotis ir dalyvių numerius atsiimti bus galima 2016 m. rugsėjo 30 dieną (8:00 - 20:00 val.), spalio 1 dieną (9:00 - 17:00)Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas. Spalio 2 dieną (5km 10:00 - 11:30 val., 10km 10:00 - 12:30 val.) renginio vietoje Kauno Rotušės aikštėje.

3. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

X. VARŽYBŲ TRASA

Bėgimo startas ir finišas Kauno Rotušės aikštėje. Bėgimas vyks senamiesčio gatvėmis.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.